Pasaport Dilekçe Formu 

Hizmet Pasaport Formu

Hususi Pasaport Formu

*-Geçerlilik Tarihi: "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı" na göre formu hazırlayan personelimiz bu alanı dolduracak, "Nüfus Cüzdanı"na göre formu hazırlayan personelimiz bu alanı boş bırakacaktır.

**- Hususi Pasaport Formunun Kadro Derecesi alanında;
Akademik Personelimiz "2914 Sayılı Kanuna tabi 3 (üç) derece kadroda olup, kesenekleri T.C Emekli Sandığına kesilmektedir." ifadesini, İdari personelimiz ise "657 Sayılı D.M.K. tabi 3 (üç) derece kadroda olup, kesenekleri T.C Emekli Sandığına kesilmektedir." ifadesini kadro derecelerini güncelleyerek kullanacaklardır.