Misyon

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünün nitelikli insan gücü planlanması, insan kaynakları politikası ve yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak. 

Akademik ve İdari personelin atama, özlük, emeklilik işlerini idari personelin hizmet içi eğitim programlarını yürütmek. 


Vizyon

Görev sorumluluğu içerisinde hizmetin etkin, süratli ve düzenli verilebilmesi amacıyla her türlü plan ve programları hazırlayıp üst teknolojik imkanları kullanarak, girişimci, paylaşımcı liyakate önem veren bir daire olmaktır. 


Kuruluş

Başkanlığımız 2547 Sayılı kanunun Yükseköğretim Kanunun 51-124 sayılı yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin  26 ve 29’ncu maddeleri gereği kurulmuş idari teşkilattır.