• Akademik ve idari tüm üniversite personelinin ilan, atama, özlük ve emeklilik iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
  • Personel Programı ve sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak öneride bulunulması.
  • Üniversitemizin nitelikli insan gücü planlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
  • Personelin hizmet içi eğitimi ile ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması.
  • Daire Başkanlığımızda görevli  tüm personelin uyumlu, düzenli çalışmasını sağlamak 
  • Üniversitemizin diğer birimleri ile koordinasyonun  sağlanarak iş ve hizmet kalitesinin artırılması.
  • Kadro iptal ihdas işlemleri.
  • Rektör ve Genel Sekreterimiz tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.